Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Forebyggelse og ungdomspolitik


Forebyggelse

Personalepolitisk skal åbenhed og ansvarlighed være omdrejningspunkterne. Det gælder både inden for den enkelte institution og i sammenspillet mellem institutionen og kommunen. Der skal lægges vægt på et godt tværfaglig samarbejde mellem dagplejen, daginstitutioner, skoler, sundhedsplejen og andre relevante samarbejdspartnere.  Der afsættes tilstrækkelige midler til særligt støttekrævende børn og familier. Vi ønsker et højt serviceniveau på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børnepolitiske målsætninger om det gode børneliv skal danne grundlag for den kommunale indsats på børneområdet. Hensynet til barnets tarv er afgørende ved indgreb i familien. Det skal så vidt muligt sikres, at børnene netværk bevares gennem lokale løsninger, så gode kontakter til institution, skole og venner bevares. Alternative tilbud/institutioner, der kan medvirke til færre anbringelser og skabe glade børn og forældre med overskud, ønsker vi at understøtte. Her bør man kunne støtte og hjælpe familier i hverdagen. I stedet for at splitte familier så skal de understøttes i det de har overskud til. Ved ikke at fokusere på fejl ved barnet og udskille det fra flokken skal der tages udgangspunkt i kompetencerne i familien og styrke dem. Der skal satses mere på den præventive indsat gennem SSP- samarbejdet, og støtte til klubarbejde. Der skal bakkes op om projekter på misbrugsområdet. Kommunen skal hele tiden holde gang i oplysning og debat omkring misbrug af alkohol og andre rusmidler. Der skal være tilbud om hjælp til unge med misbrugsproblemer. Børns sundhed skal generelt prioriteres højt ved at der er tilbud om sundhedsplejerske efter behov. Samtidig skal der tilstræbes høj kvalitet i børnetandplejen og skolesundhedsplejen. 

Ungdomspolitik

Ungdommen i Holstebro Kommune skal have mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Derfor er det af stor betydning, at der vises tillid og tro på, at de unge kan og vil være med til at skabe en aktiv og fremtidsorienteret kommune. Ungdomsskolen skal have ressourcer, så den fortsat kan være et stort aktiv med dynamiske tilbud om undervisning og fritidsaktiviteter til unge. Aktiviteterne skal kunne foregå forskellige steder i kommunen. Unge der har forladt skolen skal fortsat have tilbud om fritidsaktiviteter i form af foreningstilbud, junior og ungdomsklubber og ungdomsskolevirksomhed Der skal føres en aktiv ungdomspolitik med ”unge-indflydelse” i vores kommune. De unge skal aktivt inddrages og tage medansvar i de forskellige beslutningsprocesser. Socialdemokraterne vil arbejde på at skabe faciliteter for unge forskellige steder. Det kan være væresteder/ungdomshuse eller tilsvarende faciliteter. Der skal være mulighed for at danne studiegrupper, internetcafe etc. og på den måde medvirke til ar skabe et ungdomsliv. Etablerede spillesteder skal understøttes med en ”gør det selv pulje” hvorfra unge, der har nye og spændende ideer, kan søge om penge til at realisere dem,
Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk