Billedserier
Hent Adobe Flash player
Åbning af valgcaféen
I dag den 23. oktober åbnede vi vores valgcafé, Nørregade 42. Formand Morten Flæng holdt åbningstalen. Mange var mødt frem tilåbningen

Social og sundhed


Mange af de tilbud som velfærdssamfundet stiller til rådighed for borgerne kommer til udtryk i Social- og sundhedspolitikken. Borgere, som enten ikke har mulighed for eller er i risiko for ikke at kunne opretholde en selvstædig og aktiv hverdag kan modtage tilbud, som er udformet i social- og sundhedspolitikken. Konkret retter Social- og sundhedspolitikken sig imod: Borgere, som efter et langt liv er nået til den tredje alder – samfundets ældre medborgereBorgere, som er født eller har et erhvervet handicap, såvel fysisk som psykiskBorgere, som har et misbrug og et afhængighedsproblem af stoffer eller alkoholBorgere, som lever et liv med psykiske problemer eller en sindslidelse. 

Udgangspunktet for den social og sundhedspolitiske indsats:
 

Socialdemokraterne ønsker, at social- og sundhedspolitikken i Holstebro Kommune skal tage et naturligt afsæt i en forebyggende, sundhedsfremmende og en opsøgende indsats, dvs. der skal være tilbud til borgere- som ikke selv umiddelbart søger hjælp- hvor sundheden er truet - med særlige risiko for at erhverve sociale problemer  Vi tror på at udformningen af den konkrete social- og sundhedspolitiske indsats bliver bedst, når det sker i tæt dialog med andre demokratiske fora eks. handicaporganisationer, ældreråd, handicapråd, brugerbestyrelser, pårørendegrupper, frivillige organisationer.


Generelt ønsker vi, at borgeren skal opleve en indsats, som bygger på dialog præget af respekt, værdighed, ligeværd, medinddragelse og medbestemmelse. Ligesom en oplevelse af, at der er nærhed i beslutningerne i egen sag, er helt centralt.Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til at nå de social- og sundhedspolitiske målsætninger og derfor skal der konstant fokuseres på både at de nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede for at løse opgaven og at medarbejderne faktisk får mulighed for at udnytte disse.Indsatsen skal tilrettelægges og udformes således at den er effektiv og udnytter de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt. De fysiske rammer skal have en sådan karakter, at de virker fremmende på trivslen hos såvel borgere og medarbejdere.

Sundhed på tværs.

Socialdemokraterne vil sikre at sundhed på tværs er et opmærksomhedspunkt i alle kommunale forvaltninger, der realiseres gennem et udvidet tværfagligt samarbejde.
Formand
Morten Flæng
Tlf. 24 24 96 97

Næstformand
Morten Issa Nielsen
Tlf. 50 80 70 74

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Bestyrelsesmedlem og webmaster
Mona-Lisa Vang
Tlf. 22 27 12 70
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Kalender
22.1.18
Åbent gruppemøde

Som medlem af Socialdemokraterne i Holstebro Kommune kan...
Formand Morten Flæng |  Havevej 9 |  7830 Vinderup |  24 24 96 97  |  morten.flaeng@rr.rm.dk