Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Miljø og byplanlægning


Miljø- og Sundhedsbevidst kommune


Socialdemokraternes mål er, at Holstebro Kommune skal markere sig som en synlig grøn, miljø- og sundhedsbevidst kommune. Vi ønsker, at udbygge de miljøbeskyttende foranstaltninger overalt i kommunen og vil tage selvstændige initiativer udover de centralt fastsatte minimumsstandarder samt understøtte de fremtidige muligheder for alternative energikilder.


2.6.6 Bykvaliteter


Nøgleområdet for Socialdemokraternes syn på bykvalitet er en god udnyttelse af de forskellige byrum, med en kombination af bebyggelse og åbne pladser. Facadebilledet til byernes gader skal danne en helhed, som ind imellem bliver brudt af spændende rum, hvor natur og arkitektur spiller sammen.
Et andet nøgleområde for bykvalitet er udnyttelse af de naturgivne forudsætninger og særlige kendetegn som vore byer har. Vore åer, der er det mest betydningsfulde naturelementer i byer og i landskabet, skal i højere grad fremhæves og gøres tilgængelig på sin vej gennem landskaberne, boligområder og især gennem bymidter, hvor åer skal markeres som byens knudepunkt i skæringen mellem å og gade.
Vore fremtidige byplaner skal således åbne mulighed for byomdannelse og byfornyelse, hvor naturværdierne kan inddrages.
Vi vil arbejde på at omskabe den tætte by med natur uden om, til at være den åbne by med natur inde i.


Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk