Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Holstebro kommune som arbejdsplads


Socialdemokraterne lægger vægt på at følgende elementer skal indgå i den overordnede personalepolitik:Medarbejdernes mulighed for at deltage i landsdækkende, regionale og andre udvalg af interesse for Holstebro Kommunes udvikling. En medinddragende og uddelegerende ledelsesstil. Der kan sikre et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø i hele kommunen.
Personalepolitikken skal være et værktøj, der understøtter og bidrager til opfyldelse af kommunens mål og politikområder, samtidig med at den enkelte medarbejder tilføres størst mulig kompetence og medansvar.
Den kommunale direktions ledelsesordbog bør indeholde stikord som: Rammestyring, værdibaseret ledelse, målstyring, selvstyrende grupper, ansvar for eget arbejdsområde, kompetenceudvikling, åbenhed og information, ligeværdig behandling uanset position og baggrund, seniorpolitik, skåne- og fleksjob. Maksimal inddragelse af medarbejdere med fokus på et godt arbejdsmiljø skal være et alternativ til udlicitering.  Socialdemokraterne vil arbejde for, at Holstebro Kommune skal være en foregangsvirksomhed som arbejdsplads. Derfor bør flere progressive ledelsesværktøjer komme til i takt med at ovennævnte bliver aktuelle.
Socialdemokraterne ønsker at kommunen skal drives som en moderne og rationel virksomhed med en dynamisk ledelsesform og med en aktiv, fremadrettet dynamisk efter-/videreuddannelsespolitik. Kommunen kan dermed fungere som et positiv eksempel, inspiration og aktiv sparringspartner, i en gensidig inspirerende dialog med kommunens erhvervs- og handelsliv.
Socialdemokraterne ønsker at være garant for et sundt og godt arbejdsmiljø både psykisk og fysisk for alle kommunens medarbejdere og vil derfor til stadighed sikre dette gennem systematiske årlige Arbejdspladsvurderinger samt konkret og hurtig opfølgning herpå.
I forbindelse med den fremtidige placering/lokalisering af de forskellige forvaltningsområder og decentrale afdelinger heraf vil Socialdemokraterne arbejde for, at de konkrete fysiske placeringer af forvaltningsområder og dertil knyttet personale foretages ud fra en nøje afvejning af rationelle/økonomiske/faglige fordele og hensynet borgervenlig betjening af alle kommunens medborgere, uanset hvor man bor.For socialdemokraterne er arbejdet i MED- udvalg et væsentligt element før beslutninger - der har personalemæssige konsekvenser – tages.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk