Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Social- og Sundhedspolitik - Sårbare grupper. Psykiatri, misbrug, handicap


Sårbare grupper. Psykiatri, misbrug, handicap

Socialdemokraterne vil prioritere indsatsen til gavn for de svageste i samfundet højt - en kommunes velfærdspolitik skal altid bedømmes på, hvordan de mest sårbare og udsatte mennesker behandles.

Vi tror på, at alle borgere har et ønske om at skabe en hverdag og en fremtid, som giver den enkelte større mulighed for at realisere sig selv og sine drømme. Den enkeltes ansvar for eget liv er helt centralt, men mennesket er ikke som en øde ø. Vi er af den overbevisning at ansvarlighed også udvikles ved at indgå aktivt i fællesskaber med demokratiske muligheder for at blive hørt.

Psykiatri

Vi vil arbejde på at udvikle kvaliteten i tilbuddene for borgere med psykiske problemer eller lidelser. Der skal konstant være fokus på at have boliger af mange forskellige typer, såsom bofællesskaber, beskyttede lejligheder og døgninstitutioner.

Indsatsen skal være helhedsorienteret, hvor målet er, at den enkelte kan leve et liv med en hverdag, så tæt på det normale som muligt. Vi ønsker at alle kan få adgang til spændende dagaktiviteter under beskyttende og trygge forhold.

Vi ønsker en øget indsats for at sikre, at mennesker med behov ikke falder uden for systemet.
Der skal ydes støtte til ramte familier ved at etablere netværk og selvhjælpsgrupper blandt de pårørende. Disse grupper skal have professionel støtte.

Misbrug

Et misbrug og et afhængighedsproblem af alkohol eller stoffer griber voldsomt ind i en persons liv, hvor den enkelte har svært ved at overskue konsekvenserne af egne handlinger. Indsatsen skal med et menneskeligt ansigt både være grænsesættende og konfronterende. 

Tilbud om behandling af et narko- og alkoholmisbrug gives ud fra en helhedsvurdering og tilbuddet skal bygge på forudsigelighed og vedholdenhed.

Narko- og alkoholmisbrugere skal efter behandling støttes i at finde ind i nyt netværk i overgangen til en hverdag med de samme pligter og rettigheder som den øvrige befolkning.
Det oplysende og forebyggende arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem kommunen, regionen og private organisationer. Det skal tage udgangspunkt i lokale arbejdspladser, skoler, familien, boligområder og tilholdssteder for unge. Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning, fritids- og kulturforvaltning, politi og private organisationer skal videreudvikles. Vi skal arbejde for altid at have en beredskabsplan for området, så der kan etableres en hurtig indsats mod aktuelle misbrugsproblemer.

Handicap

Vi vil arbejde for, at handicappede i Holstebro Kommune hjælpes til at fungere med lige muligheder som alle andre. Det gælder i forhold til oplysning, uddannelse, beskæftigelse, bevarelse af indkomst og social sikring, familieliv og personlig integritet og kultur.

Vi ønsker også at den høje boligstandard skal fastholdes.
I alle planlægningsfaser skal der medtænkes, hvorledes det er muligt at gøre kommunens gader og offentlige bygninger handicapvenlige, og kommunen skal i samarbejde med Handicaprådet og andre handicaporganisationer, erhvervslivet og handelsstandsforeningen sørge for at byen overalt bliver mere tilgængelig for de handicappede.
Det er for socialdemokraterne væsentligt at vi realiserer og lever op til den vedtagne handicappolitik.

Tilgængelighed og handicapvenlighed skal være et opmærksomhedspunkt i alle kommunale forvaltninger og sikres gennem et udvidet tværfagligt samarbejde herom.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk