Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Social- og Sundhedspolitik - Generelt


Generelt

Mange af de tilbud som velfærdssamfundet stiller til rådighed for borgerne kommer til udtryk i Social- og sundhedspolitikken. Borgere, som enten ikke har mulighed for eller er i risiko for ikke at kunne opretholde en selvstædig og aktiv hverdag kan modtage tilbud, tilbud hvor der gennemgående er tænkt på de etiske grundværdier, således som de er udformet i vores social- og sundhedspolitik. Konkret retter Social- og sundhedspolitikken sig imod:

Borgere, som efter et langt liv er nået til den tredje alder – samfundets ældre medborgere

Borgere, som er født med eller har et erhvervet handicap, såvel fysisk som psykisk

Borgere, som har et misbrug og et afhængighedsproblem af stoffer eller alkohol

Borgere, som lever et liv med psykiske problemer eller en sindslidelse.

Udgangspunktet for den social og sundhedspolitiske indsats:

Socialdemokraterne ønsker, at social- og sundhedspolitikken i Holstebro Kommune fortsat skal tage et naturligt afsæt i en forebyggende, sundhedsfremmende og en opsøgende indsats, dvs. der skal være tilbud til borgere

- som ikke selv umiddelbart søger hjælp

- hvor sundheden er truet

- med særlige risiko for at erhverve sociale problemer

 Vi tror på at udformningen af den konkrete social- og sundhedspolitiske indsats bliver bedst, når det sker i tæt dialog med andre demokratiske fora eks. handicaporganisationer, ældreråd, handicapråd, brugerbestyrelser, pårørendegrupper, frivillige organisationer, LO-seniorer og andre faglige organisationer.

Fokuspunkter i Holstebro Kommunes social- og sundhedspolitik:

-Der leveres Sundhedsydelser af høj kvalitet i Holstebro Kommune

Det betyder, at personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og rehabiliteringen skal have kompetencer på højt niveau, således at de kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet i Holstebro Kommune.

Uddannelse af sundhedspersonalet prioriteres højt. Teknologi og hjælpemidler, som kan understøtte, at der leveres sundhedsydelser på højt niveau prioriteres.

Sundhedsvæsnet er under forandring: flere har brug for behandling, pleje og træning.

Samtidig er forløbene på hospitalerne kortere og ofte ambulante og der bliver længere til hospitalet.

Sundhedspersonalet i Holstebro Kommune skal derfor kunne løse opgaver, som kræver høj faglighed og en vis grad af specialisering, således at der skabes tryghed og tillid til sundhedsvæsnet.

Det betyder, at der skal være større sammenhæng mellem kommunale sundhedsydelser, praktiserende læge og hospitalet og at Holstebro kommune skal arbejde aktivt herfor.

Det betyder også, at der skal være større sammenhæng mellem ydelser leveret i Holstebro Kommune i de kommunale forvaltninger. Der skal kunne gøres brug af kompetencer og ressourcer på tværs af sektorgrænser med det formål at understøtte sammenhængende forløb.

-Investeringer i velfærdsteknologi og telemedicin

Presset på velfærdssamfundet er stort. Ved at fokusere på mulighederne inden for velfærdsteknologi og telemedicin er der mulighed for at både at imødegå nogle af udfordringerne, og fremme borgerens mulighed for at være selvbestemmende og selvhjulpen.

Holstebro Kommune investerer i velfærdsteknologi, der hvor det giver mening i forhold til løsningen af konkrete arbejdsopgaver og ikke mindst i forbindelse med nybyggerier og ombygninger af plejecentre o.lign.

Konkret skal der fortsat afsættes en investeringspulje til velfærdsteknologi og telemedicin.

-Forebyggelse, genoptræning og rehabilitering prioriteres

Den bedste måde at fremme sundhed i Holstebro Kommune er ved at undgå at mennesker bliver syge, og at dem, som desværre rammes af sygdom, genoptrænes og sikres rehabilitering, således at de kan genvinde så mange færdigheder som muligt.

Det betyder, at sundhed og trivsel skal være et naturligt fokusområde i dagplejen, børnehaverne , skolerne, SFH'erne og i idrætshallerne.


Det betyder også, at borgere, som er ramt er sygdom og funktionsnedsættelse – både børn, unge og ældre – sikres en god genoptræning og rehabilitering på højt niveau.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk