Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Social- og Sundhedspolitik - Ældre


Ældre

Alle skal kunne gå den tredje alder trygt i møde. Ældre skal kunne mærke, at de bor i en kommune, hvor de sikres muligheder for at leve som andre og blandt andre. Alt sammen med henblik på, at et aktivt og indholdsrigt liv kan fortsætte.

Dette skal ske ved at opretholde gode varierede boligforhold, den nødvendige omsorg og pleje, forebyggende og aktiverende kulturtilbud i et samarbejde med relevante organisationer så som lokale aktivitetscentre og et transportsystem, der tilgodeser de ældre og handicappede. Det skal herunder også sikres, at gruppen støttes i at kunne håndtere den digitaliserede kommune.

Omsorg og pleje:

Målene er hjælp til selvhjælp, at fastholde selvværd, samvær og samspil med andre og de svageste ældre med et særligt behov må prioriteres højest.
Vi vil arbejde på, inden for givne rammer, at der skal tilbydes den enkelte en nuanceret og behovsorienteret pleje og omsorg.

De ældre skal gøres fortrolige med det sociale system og med de rettigheder og pligter, de har.

Hjemmeplejen bør være normeret, så der er tid til såvel den fysiske pleje som den psykiske omsorg.
I kommunes lokalområder skal der være et antal ældreboliger, som afspejler det reelle behov og efterspørgsel.
De ældre, pårørende, klageråd og ældreråd skal fortsat sikres gode muligheder for at blive hørt i bestræbelserne på at skabe mere tryghed og kvalitet i plejen og omsorgen.
Der skal være velfungerende aktivitetscentre med henblik på at fremme netværk, fællesskab og selvhjulpethed og forebygge ensomhed og sygdom.. Der skal tilbydes aktiverende kulturtilbud, idræt og motion, og hjælpemidler og vejledning i forbindelse med handicap.
Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk