Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Nyhedsbrev fra byrådsgruppen

16. januar 2020
Nyhedsbrev fra byrådsgruppen.

Vi har taget hul på et nyt år - ja, endda på et nyt årti. Et årsskifte giver altid anledning til lidt eftertanke og lidt spænding kombineret med ængstelse for, hvad fremtiden vil bringe. Vil vi fortsat have midler og evner til at drive Holstebro Kommune efter de ambitioner og overbevisninger, som vi ønsker skal være gældende? Jeg kan kun sige, at vi vil gøre vores bedste, og vi vil kæmpe med alt det vi har for at bevare den størst mulige indflydelse på fremtiden i Holstebro Kommune, således at det bliver de værdier, som vi mener, er de rigtige, der bliver toneangivende.

Vi fik sammen med forligspartierne (radikale og SF) indgået et budgetforlig for 2020 og med sigte på de næste fire år. Forliget indeholder en beskeden skattestigning på 0,2%, og det er der mindst to tungtvejende grunde til at arbejde for. Den ene er, at vi i den grad mangler penge til at løfte dagtilbud og skoleområdet og den anden er, at det lige netop i 2020 var muligt at undgå den store strafafgift til staten. Afgiften er der stadig, men den er minimal i forhold til, hvordan det var før, og ingen ved om den mulighed kommer igen. Derfor tog vi skridtet - et skridt, som var hovedårsagen til, at de blå partier vendte budgetforliget ryggen. Det må vi så leve med, og det bliver mere og mere tydeligt, at det er en del af deres strategi frem mod KV 2021.

Året er startet med en KL konference i Ålborg omhandlende kommunernes økonomi. Temaet var denne gang den demografiske udvikling, og man kan sagtens sidde og blive rigtig deprimeret, når man ser fremskrivningerne til 2030 og endda længere frem. Vi står over for en kæmpestor opgave, som en del af forskerne endda fastslår, at vi som kommuner og som stat ikke vil være i stand til at løfte. I hvert fald ikke uden at tage penge op af fælleskassen - det mener forskerne så til gengæld, at vi bør have råd til. Men bare sådan en fremskrivning som, at der i 2030 er 166.000 flere borgere over 80 år i dette land er tankevækkende! Det er dejligt, at levealderen stiger og dermed at flere og flere bliver ældre og ældre, men det fører altså øgede udgifter med på en del andre konti.

Men fortvivl ikke - vi er klar til udfordringerne. Når I ser Dagbladet (som måske er en smule farvet til den blå side!) så vil I opleve, at vi gør rigtig meget forkert, og slet ikke tænker os om. Det vil jeg gerne slå fast, at det gør vi - vi kæmper en kamp for hver centimeter med forbedringer, og jeg synes faktisk, vi vinder rigtig mange af disse kampe. Men politik er rigtig mange gange noget med kompromisser og bedst mulige alternativer, og når så Dagbladet kun fokuserer på de sager, hvor vi måske ikke kom helt i mål, fordi noget andet blev vægtet højere, så er det nemt at komme til at ligne en flok tabere. Men det kan jeg betro jer, at vi ikke er. Samtlige 12 i byrådsgruppen kæmper kampene ude i udvalgene, og vi sætter vores store aftryk på de beslutninger, der bliver taget.

I 2020 skal der fokuseres på ældreområdet og på psykiatri og handicap området. Her er vi udfordret, og det skal vi have begyndt på at finde en holdbar løsning på. Derudover er det Storåprojektet, som går fremad, men lige nu forsinkes af Danmarks naturfredningsforening, som trækker i alle de bremsehåndtag, de kan finde. Vi skal indgå en ny aftale med Team Danmark, og vi skal genforhandle alle egnsteateraftalerne. Mens alt dette foregår, skal kommunen passes på bedst mulige måde, og ingen skal være i tvivl om, at den opgave er højt prioriteret - både af politikere og af de ansatte i kommunen.

Ring eller skriv endelig, hvis der er noget, som I ønsker at snakke med os om. Vi er valgt som repræsentanter for borgerne og vel især for jer medlemmer af vores parti. Udover alle tallene i budgetforliget, så er alle politikere fra vores parti udstyret med en huskeseddel, der siger, at alt hvad vi laver og beslutter skal være med fokus på områdets kerneopgave og helst med reduktion af de administrative opgaver. Det er nemt at skrive, men det kræver fokus og tid at få gennemført. Vi går 100% ind i den opgave.

Godt nytår til jer alle
Svend Ørgaard
Formand for byrådsgruppen


Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk