Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Nyhedsbrev fra Morten Flæng

15. december 2019

Væsentligt løft til sundhedsvæsnet.

 
Ny finanslov sikre bedre vilkår for sundhedsvæsnet på tre centrale områder.
 
Først og fremmest har psykiatrien fået topprioritet, og området kan se frem til et økonomisk løft på 600 Mio.kr fra 2020 og frem på landsplan. Der er penge til flere sengepladser, en styrket akutindsats, og flere medarbejdere.
 
Flere og flere danskere har brug for psykiatrisk behandling, og jeg ser frem til, at pengene kan være med til at forbedre forholdene for både patienter, pårørende og personale. Vi skal fortsat ha stor fokus på forebyggelse, så færre mennesker får brug for psykiatrisk behandling. Ikke mindst de udsatte unge skal vi blive bedre til at spotte tidligere og sørge for, at de får den rette hjælp på det rette tidspunkt.
 
Finansloven prioritere også flere penge til mere personale. Styrkelsen er en stor håndsretning til patienter, og medarbejdere på hospitalerne i en tid hvor antallet af patienter stiger.
 
Der bliver brug for mange personalegrupper, ikke mindst sygeplejesker hvor ledigheden som bekendt er meget lav, her kræver det en ekstra indsats for at omsætte de nye midler til flere hænder.
 
Her og nu skal vi tiltrække tidligere sygeplejesker tilbage til faget, gerne ha flere til at gå op i tid, og bringe social og sundhedsmedarbejdernes kompetencer bedre i spil. Øget optag på uddannelsen, samt en større indsats for at formindske frafaldet på sygeplejerske uddannelsen er også en god vej at gå.
 
Med finansloven er det ligeledes aftalt, at hæve tobakspriserne med henblik på at begrænse rygning.Foruden stigende afgifter på cigaretter indføres ligeledes højere afgifter på cigarer, cigarillos samt skrå, snus og anden røgfri tobak for at undgå uhensigtsmæssige prisforskelle i prisen på cigaretter. Afgifterne indfases af to omgange.
 
I regionerne støtter vi op om røgfri ungdomsårgange, og vi er rigtig godt tilfreds med at priserne stiger. Hver dag begynder 40 unge mennesker at ryge. En markant højere pris på cigaretter, er et væsentligt instrument for at undgå, at flere unge bliver rygere. Det viser erfaringer fra bl.a. Norge og Australien. Hvert år dør der over 13.600 danskere af rygerrelaterede sygdomme. Det er helt afgørende for at forbedre folkesundheden at priserne stiger, samtidig med vi understøtter forebyggelsesindsatsen med rygestopkurser og rygestopmedicin.
 
Det er også værd at nævne, at der bliver afsat flere penge til en række initiativer inden for grøn omstilling, som skridt mod målet med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. For at nå det mål, skal vi ikke bare stå på tæerne, vi skal hoppe højt engang imellem. Bæredygtighed er en forudsætning for en fremtid, - og derfor bør vi nok alle ha FNs 17 verdensmål med i og over alt.
 
Med finansloven oprettes “Danmarks Grønne Fremtidsfond” på 25 mia. kr. med det formål at investere i grønne, bæredygtige projekter, og skabe grønne arbejdspladser. Vejen til løsninger går igennem fællesskaber, og samarbejde mellem regionerne og kommunerne. Sammen skal vi sætte en retning for, hvordan hele regionen kan opnå en markant reduktion af CO2 i 2030, og være fuldstændig uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. En kæmpe opgave, - det er tid at gå igang. Et gammelt ordsprog siger: - de problemer vi har idag kommer af de beslutninger vi tog igår.
 
Tak for året der snart er gået, En rigtig glædelig jul samt et godt nytår til jer alle.
 
Venlig hilsen
Morten Flæng
Region Midtjylland


Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk