Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Nyhedsbrev fra Morten Flæng

21. oktober 2019
Frisk luft til regionsrådene.
 
Efter folketingsvalget i juni måned og en Socialdemokratisk regering fik regionsrådene en ny begyndelse.
 
Truslen fra den tidligere regering om centralisering af regionsrådene må nu være fortid. Det er uholdbart og frustrerende for såvel personale som politikere hele tiden, at skulle høre på regionernes nedlæggelse. Regionerne har brug for arbejdsro.
 
I Region Midtjylland har vi et stærkt sundhedsvæsen, men der er heller ingen tvivl om, at vi står overfor væsentlige udfordringer. Udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen er en fælles opgave, der stiller store krav både til hospitalerne, kommunerne, almen praksis, sundhedspersonalet og borgerne.
 
Aftalen mellem Regeringen og Danske Regioner er en fornuftig aftale, som prioriterer sundhedsvæsnet i langt højere grad end tidligere år. For vores region er det et årligt og varigt beløb på 320 mio.kr. Desuden fjernes omprioriteringsbidraget på 1% på alle områder.
 
Det betyder, at vi undgår yderligere besparelser på hospitalerne i budget 2020. Meget positiv når man tænker på, at Region Midt har sparet godt 1.mia.kr på driften de sidste 4 år.
 
Der er indgået budgetforlig mellem alle regionsrådets partier. Forliget har særlig fokus på sigtelinjerne vedrørende:
  • et stærkt universitetshospital i højeste internationale klasse 
  • En region i balance 
  • Region Midtjylland går forrest i bæredygtig udvikling og grøn omstilling 
  • En arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde. 
 
En region i balance kræver et stærkt Universitetshospital og stærke Regionshospitaler. De er hinandens forudsætninger og væsentligt, for et godt og sammenhængende regional sundhedsvæsen. Med aftalen sikre vi et beskeden løft af alle hospitaler og psykiatrien. For at efterleve det bliver der brug for flere løft.
 
Glædeligt at forliget også indeholder et afsnit med et stort fokus på medarbejderne, arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Der nedsættes et midlertidig udvalg, som bla skal lade sig inspirerer af, hvilke forhold der gør sig gældende på arbejdspladser med lavt sygefravær og høj medarbejdertilfredshed.
 
For Hospitalsenheden Vest betyder forliget en håndsrækning på 13 mio.kr samt midler til bla.høreomsorg og glucosemålere. Grundlæggende rykker det ikke ved de udfordringer og forudsætninger der er for de budgetter, der rummer indflytning og ibrugtagning af Regionshospitalet i Gødstrup i 2021 og 2022.
 
Det bliver en kæmpe opgave, og for mig at se er der ingen tvivl om, at det kommer til at kræve en hjælpende økonomisk hånd, hvis det skal gå godt. Erfaringer fra andre kvalitetsbyggerier har vist, at der kommer ekstra driftudgifter, samtidig med vil der være flere udgifter til decentrale funktioner i Center for sundhed i Holstebro, Akuthuset i Lemvig og sundhedshuset i Ringkøbing.
 
Her til sidst vil jeg lige nævne vores Regional Udviklingsstrategi som vi efter lang tids tovtrækkeri med Erhvervsstyrelsen, nu endelig kan få godkendt. Det betyder, at vi vil arbejde på tværs, arbejde med partnerskaber, og invitere til bredt samarbejde ud fra FNs 17 klimamål.
 
Vi vil passe endnu bedre på vores natur og vores drikkevand, vi vil investere i, at unge kan få en god uddannelse, og at borgerne har de kompetencer som erhvervslivet efterspørger.
 
Udviklingsstrategien vil i høj grad kunne bidrage til, at skabe rammerne for det gode liv i Region Midt, både for borgerne, institutionerne og erhvervslivet.
 
Venlig hilsen
Morten Flæng
Region Midtjylland.
 


Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk