Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Nyhedsbrev fra Annette Lind

11. maj 2018

Kære venner.

Onsdag aften kørte jeg hjem fra København. Vejret var helt fantastisk, vandet var blikstille over Storebælt, mens trafikken var tæt, og bilkøen blev ikke opløst før jeg var over Vejlefjordbroen. Jeg glædede mig til at komme hjem og holde Kristi himmelfartsferie i Holstebro. 

Vejret var ikke helt så godt på dette års 1. maj kampdag. Men alligevel var det en festdag. For mange var det lidt dagene derpå over en heldigvis løst overenskomstforhandling.

Jeg startede traditionen tro min 1. maj hos 3F. Der var mødt utrolig mange mennesker op, og de ellers store lokaler på Tujavej var fyldte både på gangene og i konferencelokalerne. Det var en stor fornøjelse, at høre LO formand Lizette Risgaard tale. Hun leverede en god og nærværende tale.

Igen i år talte jeg både i Holstebro og i Ringkøbing/Skjern.

For mig er 1. maj er en kampdag og en festdag. Vi fejrer alt det vi har opnået i fællesskab. Og vi markerer alt det, der stadig ligger foran os.

I Vestjylland har vi heldigvis meget at være stolte af. Flere får en uddannelse, færre går arbejdsløse og væksten er i top. Vi kan med god ret ranke ryggen af, at bo og leve i Vækstjylland.

Vi er det sted i landet, hvor flest unge tager sig en ungdomsuddannelse. Og hvor flere end noget andet sted tager en erhvervsuddannelse. Var de unge i resten af landet som de i unge i Vestjylland ville vi både være rigere og markant bedre rustet til fremtiden.

Hvis vi ser lidt frem er der nemlig én udfordring, der overskygger alle andre. Nemlig manglen på faglærte. 

Det er hverken skattelettelser eller flere hænder som Danmark har brug for. Det er kloge hænder.

Efterspørgslen er enorm. Helt op mod 70.000 ekstra med en faglig uddannelse skal virksomhederne bruge om bare få år. Derfor burde det også være en af de vigtigste udfordringer at få løst. 

Vi foreslår også en bonus på 50.000 kr. til de unge, der tager en erhvervsuddannelse inden for de fag, hvor vi mangler arbejdskraft.

Regeringens svar er to ting. For det første skærer de ned på erhvervsuddannelserne og ignorere behovet for at løfte ufaglærte voksne til faglærte. For det andet siger de, at hvis der mangler arbejdskraft skal vi bare hente nogle flere ind fra udlandet.

Socialdemokratiet vil en anden vej. Vi vil have uddannet vores egne unge og ufaglærte.

De årlige nedskæringer på erhvervsuddannelserne skal stoppes. Og der skal satses massivt på efteruddannelse.

Vi vil bruge flere penge på uddannelse, særligt de faglige uddannelser, fordi det ikke er muligt at uddanne flere og bedre, hvis der hele tiden bliver færre ressourcer.

Samtidig ved vi også godt at penge ikke løser det hele. Og nogle af jer tænker måske, at mere uddannelse måske ikke lyder som det mest attraktive tilbud til, dem der aldrig trivedes på skolebænken.

Der er derfor brug for et opgør med den akademisering vores uddannelsessystem er blevet udsat for gennem de sidste mange år.

Lige fra folkeskole til de videregående uddannelser har de boglige færdigheder fået lov til at fylde mere og mere. Mens det praktiske og kreative er blevet glemt.

Jeg vil gerne slå helt fast, at Socialdemokratiets kamp for at få flere ind på erhvervsuddannelserne og gøre folkeskolen mere praktisk ikke handler om et angreb på gymnasierne. Eller vigtigheden af at læse, skrive og regne.

Tværtimod. For os handler det om at ingen uddannelser er finere end andre. Og om at vi tror på alle børn og unge har noget at bidrage med. Uanset om de lærer bedst med deres hænder eller hoved.

Vi har fremlagt 10 konkrete forslag til, hvordan folkeskolen bliver mere praktisk. De praktiske og kreative fag skal have mere plads. Eleverne skal i praktik. Og folkeskolerne skal samarbejde med erhvervsskolerne.

Ikke bare for at gøre skolen bedre for de elever, der har svært ved integralregning eller tyske verber. Men for alle elever.

Det har værdi for alle unge, uanset hvilken retning de går, at de forstår sammenhængen mellem teori og praksis. At de ikke bare kan analysere billedet på væggen, men også kan finde ud af at hænge det op.

Socialdemokratiet kæmper for uddannelse til alle - fordi det er med til at give alle de bedste muligheder.

Ikke bare når man er barn og ung, men også når man er voksen. 

Vi har ikke råd til, at overlade ufaglærte til sig selv. Selvom arbejdsløsheden er lav i disse år kan udviklingen vende. Og så er det dem uden en uddannelse, der står først for.

Sidste gang vi havde opgangstider i Danmark forsømte den borgerlige regering, at forberede os på fremtiden. Denne gang skal vi ikke begå samme fejl.

Derfor har vi brug for en ny socialdemokratisk regering. En regering, der vil satse på det´ der gør Danmark stærkt. Og på at vi får hele landet med.

Vi skal give alle mennesker en chance og tage alle dele af vores land i brug.

Regeringen har slået sig op på at flytte statslige arbejdspladser væk fra København. Og det har været godt. Selvfølgelig skal der være balance i hvor styrelser og andre offentlige myndigheder er placeret.

Når det er sagt ved vi jo også godt, at den centralisering, der har foregået de sidste mange år langt fra er løst.

Det kan være godt med nye statslige arbejdspladser. Men hvis vi virkelig vil rykke så handler det om meget mere. Det handler om uddannelse og investeringer.

Socialdemokratiet vil have langt flere uddannelsesmuligheder uden for de store byer. Hvis unge skal have lyst til at blive boende skal de også have noget at blive boende for.

Og hvis virksomheder skal udvide eller etablere skal de også have grunde til det.

Derfor er det også ærgerligt, at vi stadig mangler den sidste del af motorvejen. Ligesom det er helt galt, når regeringen skærer ned på grøn energi og udvikling af ny teknologi.

Det betyder ikke bare at vi går glip af fremtidige vækstmuligheder, men også at vores ambitioner for klimaet bliver mindre.

Når vi socialdemokrater taler om grøn omstilling, så mener vi det – modsat regeringen. Men det er samtidig ikke et projekt, der handler om at begrænse folks liv og hverdag.

Vi tror ikke på at klima- og miljøudfordringer skal løses ved at den enkelte bliver vegetar og kun kører på cykel. For det er hverken realistisk eller rimeligt. Særligt ikke hvis man som os bor et sted, hvor bilen er helt nødvendig.

Derfor vil vi også gøre de miljørigtige biler billigere så vi kan få en halv million grønne biler på vejene de kommende år. Så den grønne omstilling både er realistisk og bliver for hele landet.

Uddannelse, arbejdspladser, infrastruktur og grøn teknologi er forudsætninger for fortsat vækst i Vestjylland og i Danmark.

Men det afhænger alt sammen af et stærkt velfærdssamfund.

Vi er ikke blevet et af verdens mest frie, lige og rige samfund på trods af en stor offentlig sektor. Det er vi blevet på grund af en stærk og god offentlig sektor. Og dermed alle vores dygtige offentligt ansatte.

Sidst vi jeg blot nævne de offentlige overenskomster.

Mange har kritiseret os socialdemokrater for ikke at blande os i de overenskomstforhandler, der har foregået de sidste mange måneder. Nu har parterne så endelig fundet hinanden i et forlig.

Og med forbehold for at medlemmerne selvfølgelig skal godkende de indgåede aftaler, vil jeg gerne gøre to ting helt klart.

For det første. Vi har holdt os uden for, fordi vi mener det er det rigtige at gøre. Fordi det i sidste ende aldrig vil være en fordel for lønmodtagerne, hvis løn og arbejdsforhold bliver et politisk spørgsmål. 

Så bliver fagforeningerne reduceret til interesseorganisationer, der på linje med økonomiske interesser og lobbyister skal kæmpe om politikernes gunst. Sådan må det aldrig ende.

For det andet. Socialdemokratiet er et arbejderparti. Vi er vokset ud af arbejderbevægelsen, og vores sympati er altid hos lønmodtagerne. Både i det private og det offentlige.

Derfor står vi også foran en stor opgave. For selvom, det var rigtigt ikke at blande sig i overenskomsterne, skal vi tage det dybt alvorligt, når de offentligt ansatte ikke længere er sikre på, at vi er på deres side.

Det er pædagoger, lærere, SOSU’er, sygeplejersker og alle de andre dygtige medarbejdere i den offentlige sektor, der skaber vores velfærdssamfund.

Vi skylder dem en kæmpe tak og anerkendelse. Og vi skal bruge den kommende tid på at bevise over for dem, at vi mener det.

For selvom overenskomster ikke er, eller skal være, et politisk spørgsmål, så er rammerne og betingelserne for den offentlige sektor i den grad et politisk spørgsmål.

Socialdemokratiet vil have den offentlige sektor ud af den konstant nedskærings- og effektiviseringskurs som de borgerlige tror på. Vi vil sætte de offentligt ansatte fri for kontrol. Vi vil vise dem, at vi stoler på dem og værdsætter deres arbejde.

Vi har foreslået en omfattende ”fingrene væk-reform”, fordi vi mener at politikere og embedsmænd skal blande sig uden om hverdagen i børnehaverne, skolerne og plejehjemmene.

Der skal skabes ro og gives tid til, alt det der ikke kan måles og sættes på formel. Alt det man ikke kan effektivere sig til. Omsorgen, nærheden og relationen mellem mennesker.

Det er dét, der gør vores offentlige sektor stærk. Og det har vi et kæmpe politisk ansvar for give plads til.

Der er nok at tage fat på. Om under 1 år kan vi meget vel være i valgkamp. Og her skal vi afgøre, i hvilken retning vi vil gå.

Og vi vil satse på det der gør Danmark stærkt. Om vi vil bygge op eller lade stå til. Jeg er ikke i tvivl.

Jeg er klar til at tage kampen op. For endnu mere vækst i Vestjylland. For et endnu bedre velfærdssamfund. Og jeg håber I er klar til at være med.

Venlig hilsen

Annette Lind, MF.

 Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Morten Flæng |  Havevej 9 |  7830 Vinderup |  24 24 96 97  |  morten.flaeng@rr.rm.dk