Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Nyhedsbrev fra Dorthe Pia Hansen

22. april 2018

April måneds nyhedsbrev af Dorthe Pia Hansen, medlem af Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Det kan ikke undgås, at jeg i mit nyhedsbrev for april vil berøre de igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, som er godt i gang i skrivende stund.

Efter lange forhandlinger sidder parterne fortsat i Forligsinstitutionen og forsøger det bedste de har lært - at nå til enighed.

Vi håber alle, at vi undgår en storkonflikt, som vil lamme store dele af landet. Så længe der forhandles er der håb.

Hvis vi rammes af en konflikt, vil vores borgere opleve en dårligere offentlig service og de offentlige medarbejdere miste deres lønindtægt i den periode, det hele vil stå på. Derfor bør vi som kommunal arbejdsgiver give de kommunale medarbejdere håndslag på, at indtægten fra medarbejdernes manglende lønudbetaling vil blive ført tilbage til de arbejdspladser, der vil blive ramt af en evt. konflikt. Dette kunne være med til at genoprette tilliden til hinanden. Som vi alle kunne læse i Dagbladet sidst i marts måned, var Borgmesteren også ude og at sige ”Hvis det ender i en storkonflikt, vil kommunen beholde sparede millioner inden for de enkelte fagområder” Vi har i ØK besluttet, at en evt. besparelse føres tilbage til respektive fagområder. Forslaget kommer på dagsordenen til byrådsmødet den 24. april.

Budget

Vi ved vores kommunale medarbejdere gør et fantastisk stykke arbejde hver dag og det skal de have respekt og anerkendes for. Vi er opmærksomme på, at de ikke kan løbe stærkere. I Socialdemokratiet har vi også tænkt os, at vi som lovet i valgkampen, vil have fuld fokus på driften.

Arbejdsmarkedsudvalget:

Vi er stolte af nogle af de resultater, vi har skabt i Arbejdsmarkedsudvalget de seneste år. Bl.a. tilbyder vi som en af de eneste kommuner i Danmark undervisning af udenlandske medarbejdere i dansk på deres arbejdsplads. På den måde oplever vi og Sprogcentret, at undervisningen bliver mere målrettet arbejdsmarkedet og den enkeltes udfordringer på jobbet.

P.t. har vi godkendt en handleplan for integrationsindsatsen. Vi ved, at beskæftigelse er nøglen til en vellykket integration. Derfor indebærer det, at nogle af vores kerneværdier bliver tydeliggjort for borgere, der skal integreres i vort samfund. En af vores forventninger er bl.a., at alle der kan, skal bidrage på arbejdsmarkedet i form af, at stille deres arbejdskraft til rådighed. Det kræver en målrettet indsats både at lave det rette match mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, som vi er bevidste om, er helt afgørende for, at det bliver vellykket for begge parter.

Vi har også sat et særligt fokus på indvandrerkvinders udfordringer med at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi vil fremadrettet undersøge nærmere, hvor meget normer og social kontrol betyder for disse kvinder og hvor meget det hindrer dem i at komme ud på arbejdsmarkedet.

Udover ovenstående har vi fortsat fuld fokus på vores unge – vores fælles ansvar. Vores indsats skal hele tiden gå på tværs af fagudvalgene. For at bryde den negative udvikling på dette område, skal vi både tænke den tidlige indsats samt hjælpe de unge, der allerede er udfordret og som vi gerne vil give et godt liv med kvalitet og indhold i hverdagen. Kvalitet, der sikrer dem mulighed for at være en del af fællesskabet, for at kunne tage en uddannelse eller få sig et job. Vi skal turde tænke anderledes for at nå ind til vores unge med udfordringer og særlige profiler. Eksempelvis, at vi på Jobcentret får en særlig indgang for unge med diagnoser indenfor Autisme Spektrum og vi derved får udnyttet de mange kvalifikationer disse unge har.

At vi skal være tydelige med vores mål for virksomhedspraktik, at det fortrinsvis skal føre til job. At antallet af skift mellem virksomhedspraktik skal minimeres. Vi skal sikre, de unge ikke falder ned mellem to stole når de fylder 18 år og dermed skifter fra det ene forvaltningsområde til det andet. Vi skal styrke misbrugsindsatsen i forhold til de unge. Vi, arbejdsgiver, forvaltning, politikere og de unge selv løser ikke denne udfordring uden, at alle bakker op og ser udfordringen som et fælles ansvar.

Vi kan i den forbindelse nævne, at vi i Holstebro Kommune har modtaget Projektpenge - nærmere bestemt 10 mio. kroner af Socialstyrelsen til at styrke den tidlige og forebyggende indsats overfor sårbare børn og unge. Penge, som skal gå til at nedbringe mistrivsel blandt sårbare børn og unge i dagtilbud og skoler, så færre får behov for en specialiseret indsats og medicinering senere i livet.

Vi gør det godt i Holstebro Kommune og det skal vi turde være stolte over. Dette mantra skal vi arbejde meget med i det Vestjyske.

”Slagterigrunden”

Det var skøn læsning, at Realdanias ildsjæle-kampagne ”Underværker” tildelte Slagteriet Holstebro 1 mio. kroner. Penge, som kommer til at betyde en forbedring af Kulturdivisionens lokaler på Slagteriet.

I løbet af den sidste månedstid har vi gang på gang været vidne til de mange gode aktiviteter, de frivillige skaber i og på Slagteriet. Secondhand Bazar, øl-festival, streetmarkeder, kunst, iværksætteri, koncerter m.m. Hver gang oplever vi stor publikumstilstrømning til Slagteriet. Godt at vi i Socialdemokratiet forsat har modet og giver den tid der skal til, for at Slagteri-projekt får lov at gro op fra bunden.

Fremtidens byrum på ”Slagterigrunden”

Sidst i marts måned kunne vi i Dommerkomiteen afsløre vinderen af arkitektkonkurrencen for fremtidens byrum på ”Slagterigrunden”. Vinderen blev projekt nr. 1 – BOGL Arkitekter med titlen – Let´smeet. En vinder der understøtter slagteriets rå karakter og bringer kontrasten til den omgivende by. Med en sti som en rød tråd slyngende gennem byparken fra VIA til Nørreport. Der var tre arkitektteams, som havde givet deres bud på slagteriets mange byrum.

Der fødes fortsat flere og flere børn i Holstebro kommune

Børnetallet stiger fortsat i Holstebro Kommune og det ser ud til at fortsætte. Det giver en øget efterspørgsel på pladser til de 0-2-årige. Flere steder har vi opsat pavilloner for at kunne overholde pasningsgarantien og det er ikke holdbar i længden. Ligeledes har Dagplejen svært ved at rekruttere dagplejere i Holstebro By. Vi skal derfor have oprettet flere vuggestuepladser. Det kan vi gøre ved at ombygge SFH´en i Ellebæk til nye vuggestuepladser og denne skal så have tilknytning til Børnehaven Ellebæk.  Punktet er på dagsordenen til Byrådsmødet tirsdag den 24. april.

Trafikudfordringer på og omkring Nørre Boulevard

Hver dag færdes rigtig mange fodgængere, cyklister og ikke mindst bilister på Nørre Boulevard. Hver dag er vi udfordret af den megen trafik, der er. Nu sker der noget. Det er glædeligt og et meget spændende projekt, der sættes i gang. Allerede i 2018 starter vi med at lave et lysreguleret kryds ved Nørre Boulevard og Vald. Poulsens Vej som første prioritet. Efterfulgt af et lysreguleret kryds ved Ellebækvej og Nørre Boulevard. I 2019 skal krydset ved Nørre Boulevard og Nørrebrogade forbedres med 1 venstre- og 1 højresvingpil og til sidst ombygges Nørre Boulevard og Ellehammervej til et lysreguleret kryds. Et anlægsprojekt til knap 5 mio. Tro der er mange borgere der venter spændt på disse forbedringer. Punktet er på dagsordenen til Byrådsmødet tirsdag den 24. april.Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Morten Flæng |  Havevej 9 |  7830 Vinderup |  24 24 96 97  |  morten.flaeng@rr.rm.dk