Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Natur og Miljø, Teknik og Energipolitik - Vandløb & Natur


Storå

Storå indtager en ganske særlig position i kommunen.

Derfor:

Åen skal føres mere naturligt gennem kommunen, så by, å, å-bred, stier og rekreative områder hænger naturligt sammen.

Åen skal være et spændende område i bybilledet, med mulighed for kajgade- anlæg, cafeer, soppesteder gode opholdsarealer osv.

Der skal nedsættes en borger/kommunal arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til fornyelser i forbindelse med å-løbet i midtbyen

De øvrige vandløb

Socialdemokraterne vil sikre, at kommunens vandløb og søer som en selvfølgelighed lever op til målsætningen i regionsplan for vandløb.

Værdifulde vandløb (gydevand, lakse- og ørredvandløb) skal fortsat forbedres. Hvor der er mulighed for det, bør forbedringer indføres ved vandløbsrestaureringer og etablering af gydepladser.

 

Vandløb der er betydningsfulde for dyre- og planteliv, skal sikres og forbedres. Det forudsætter, at vandkvaliteten og vandføringen bliver påvirket mindst muligt, samt at vandrefiskene har frie passagemuligheder fra Nissum Fjord til gydepladserne og tilbage til havet.

 

Naturvejledning

Der skal fortsat tilbydes cykel- og naturture for kommunens borgere, så alle har mulighed for, at få kendskab til vore naturværdier og naturværdierne synliggøres.

Den i Byrådet besluttede Naturpolitik skal til stadighed følges og justeres

Socialdemokraterne vil arbejde for at der udarbejdes en målsætning for naturområderne omkring vore ådale og søer.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk