Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Natur og Miljø, Teknik og Energipolitik - Trafikforhold


Sikkerheden

Socialdemokraterne vil arbejde for at udforme trafikanlæg og parkeringspladser, der passer ind i en bymæssig helhed, bygge parkeringshuse og underjordiske parkeringspladser, samt uforme trafikarealer der støtter arkitektoniske helheder og tage hensyn til gående og cyklende.

Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at cykler og gående sikres i trafikken, og at cykel- og gangstisystemet bliver udbygget således, at fremtidige boligområder bliver integreret i det nuværende stisystem. I forbindelse med den fortsatte planlægning vil Socialdemokraterne fremover se på lokalsamfundene og tilrettelægge stisystemet ud til disse. Endvidere vil vi arbejde for, at stisystemet føres ud til rekreative områder.

Vi vil gerne sammenbinde hele kommunen med cykelstier.

Vi vil sikre skolebørnene gode muligheder for at cykle mest muligt

Den kollektive trafik

Som led i forureningsbekæmpelsen ønsker Socialdemokraterne at fremme den kollektive trafik.

Vi skal fortsætte med at indtænke alternative drivmidler, f.eks. biogas

Socialdemokraterne vil arbejde for:

-at den kollektive trafik i den Holstebro Kommune til stadighed skal effektiviseres og udbygges efter borgernes behov og i takt med de økonomiske behov og muligheder.

arbejde for,

-at den kollektive trafik skal være handicap- og ældrevenlig indrettet.

-at den kollektive trafik tilgodeser hele kommunen.

En kommune = en zone

Den tunge trafik

Fjerntrafikken og den tunge trafik vil blive tilgodeset med den nye motorvej nord om Holstebro. Den tunge trafik begrænses og reguleres inden for den ydre ringvej.

Socialdemokraterne vil arbejde for:

-at der ved trafiksanering i de ældre boligområder sker en reduktion af gennemfartstrafikken af tung trafik,

-at der til stadighed arbejdes med, at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i kommunen.

-at der søges foretaget indgreb, der kan forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Kommunen.

-at de forskellige trafikformer, holdes adskilt.

-at der etableres støj- og trafikvolde ved private og kommunale udstykninger ved meget trafikerede veje.

-at begrænse gennemfartstrafikken på de veje, der ikke er egnede til dette, bl.a., for at skabe et mere sikkert trafikmiljø.

-at trafikken på vores veje bliver afviklet mere glidende, for at mindske forureningen.

-at der gennemføres hastighedsbegrænsende foranstaltninger i ”byerne”.

 

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk