Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Kultur- & Fritidspolitik - Kunst og Kultur i Holstebro Kommune


Kunst og Kultur i Holstebro Kommune

Socialdemokraterne vil fastholde og udbygge den kendte profil og identitet som det kulturelle ”fyrtårn” i regionen, hvor kunst og kultur fortsat skal trives og værdsættes af egnens indbyggere.

Dette mål skal opfyldes så der skabes basis for en yderligere styrkelse af det kulturelle image, som Socialdemokraterne fra begyndelsen af 60`erne tilførte byen Holstebro således at Holstebro Kommune stadigvæk forbindes med et aktivt kulturliv som kommunens varemærke i en offensiv markedsføring.

Socialdemokraterne vil arbejde for:

at der fortsat skabes bred folkelig opbakning bag kunst- og kulturpolitikken i Holstebro Kommune. Dette skal ske ved at betingelserne for aktiv kulturel udfoldelse yderligere forbedres, samt ved at de folkelige foreninger, græsrødder og organisationer sikres økonomisk overkommelige vilkår..

at der skabes sammenhæng mellem uddannelses- og kulturpolitikken, således at de mange unge, der dagligt kommer til Holstebro for at uddanne sig på forskellige niveauer, tilskyndes til at tage aktivt del i det kulturelle liv og udnytte de muligheder, der tilbydes for kunstneriske oplevelser. Herved vil de unge, når de søger andre steder hen i landet for at videreuddanne sig eller påbegynde et arbejdsliv kunne komme til at virke som ambassadører for området.

at kulturtilbuddene udbredes til institutioner og skoler, med henblik på at skærpe børns og unges interesse for kunstneriske og kulturelle oplevelser og engagement.

at de ældres og handicappedes aktiviteter, skal forblive og udvikle sig som en naturlig del af det aktive kulturliv. Møde- og væresteder i lighed med lokale aktivitetscentre i Holstebro Kommune skal sikres gode betingelser.

at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende kunstnere bosiddende indenfor Holstebro Kommunes grænser.

at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles.

at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune.

at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende kunstnere bosiddende indenfor Holstebro Kommunes grænser.

at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles.

at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk