Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Kultur og Fritid


Kultur og fritid

Generelt

Socialdemokraterne i Holstebro Kommune vil fastholde og udbygge kultur- og fritidspolitikken, der giver kommunens borgere lige muligheder for deltagelse i kultur- og fritidslivet for personlig udvikling, uanset alder og baggrund. 

Målrettet politik

Socialdemokraternes kultur /fritidspolitik skal planlægges og være målrettet, således at borgernes kultur- og fritidsvaner kan være grobund for mangfoldighed. 

Kunst og Kultur i Holstebro Kommune.

Socialdemokraterne vil fastholde og udbygge den kendte profil og identitet som det kulturelle ”fyrtårn” i regionen, hvor kunst og kultur fortsat skal trives og værdsættes af egnens indbyggere.Dette mål skal opfyldes så der skabes basis for en yderligere styrkelse af det kulturelle image, som Socialdemokraterne fra begyndelsen af 60`erne tilførte byen Holstebro således at Holstebro Kommune stadigvæk forbindes med et aktivt kulturliv som kommunens varemærke i en offensiv markedsføring. 

Socialdemokraterne vil arbejde for:
at der skabes bred folkelig opbakning bag kunst- og kulturpolitikken i Holstebro Kommune. Dette skal ske ved at betingelserne for aktiv kulturel udfoldelse forbedres, samt ved at de folkelige foreninger, græsrødder og organisationer sikres økonomisk overkommelige vilkår for anvendelse i Musikteatret, Koncertsalen, ”Knudsens” m.v. 

at der skabes sammenhæng mellem uddannelses- og kulturpolitikken, således at de mange unge, der dagligt kommer til Holstebro for at uddanne sig på forskellige niveauer, tilskyndes til at tage aktivt del i det kulturelle liv og udnytte de muligheder, der tilbydes for kunstneriske oplevelser. Herved vil de unge, når de søger andre steder hen i landet for at videreuddanne sig eller påbegynde et arbejdsliv kunne komme til at virke som ambassadører for området.  at kulturtilbuddene udbredes til institutioner og skoler, med henblik på at skærpe børns og unges interesse for kunstneriske og kulturelle oplevelser og engagement. at de ældres og handicappedes aktiviteter, skal forblive og udvikle sig som en naturlig del af det aktive kulturliv. Møde- og væresteder i lighed med Aktivitetscentret i Holstebro by skal sikres gode betingelser. at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende billedkunstnere bosiddende indenfor Holstebro Kommunes grænser. at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles. at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune

Folkeoplysning

Socialdemokraterne vil fortsat støtte folkeoplysningen til gavn for foreningslivet, frilufts- og idrætslivet, samt for grupper og enkeltpersoner.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk