Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Social- og Sundhedspolitik - Flygtninge og indvandre/nydanskere


Flygtninge og indvandre/nydanskere

I Holstebro Kommune ønsker Socialdemokraterne at tage vel imod de nydanskere, der kommer til eller allerede bor i kommunen. Her skal der bygges bro. Nydanskere har krav på et liv i værdighed og vor politik skal bygge på medmenneskeligt ansvar. Alle nydanskere skal have mulighed for og har pligt til at erhverve sig gode danske sprogkundskaber og kendskab til den danske kultur. Rettigheder og pligter gælder alle borgere i kommunen og alle skal have muligheder for arbejde og uddannelse, ligesom alle skal respektere de værdier, som vort samfund bygger på. Det er vigtigt, at kommunen kan tilbyde en kvalificeret danskundervisning til alle nydanskere, der ikke taler og forstår dansk.
Her vil Socialdemokraterne sikre en indsats, der retter sig mod hele familiens integration. Vi skal sikre, at fremmedsprogede børn kan det danske sprog inden skolestart og vort målsætning vil være førskoletilbud med dansk sprogstimulering samt evt. tilbud om friplads i daginstitution.

Danskundervisningen for de voksne skal intensiveres og knyttes sammen med attraktive efteruddannelses-kurser, der kan sikre dem adgang til arbejds-markedet.

Der skal gøres en stor indsats for at unge og voksne nydanskere integreres på arbejdsmarkedet og tager en kompetencegivende uddannelse samt deltager i fritids- og foreningslivet i kommunen sammen med danskere. Foreninger skal have støtte til projekter, der integrerer nydanskere i det almindelige foreningsliv.
Aktiviteterne i Kulturhuset i Holstebro by og andre steder skal fortsat styrkes. Integration sikres i et samarbejde med flygtninge og indvandrergrupper samt integrationsråd, og vi vil fremme dialogen mellem nydanskerne og kommunens øvrige beboere ud fra en gensidig forståelse og information. De negative sider af eventuelle boligmæssige ghetto-dannelser skal forebygges/minimeres. I dette samarbejde skal vi støtte os på de resursestærke nydanskere og medinddrage dem i arbejdet.
Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk