Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

En aktiv og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik - Uddannelse


Uddannelse

Helt grundlæggende, er det vigtigt at vi lokalt gør en aktiv indsats, dels for at sikre den enkelte borger uddannelse og dels for at få uddannelsespladser til området.

Det sidste er især vigtigt, da vi både skal sikre at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet, og samt sikre at unge kommer til kommunen og bliver.

Selvom uddannelse ikke umiddelbart er en kommunal opgave, mener vi at det er naturligt at Holstebro Kommune udvikler en sammenhængende og målrettet politik i forhold til kommunens uddannelsessteder, bl.a.gennem samarbejde med Uddannelsesrådet. 

Ungdomsuddannelser

Vi vil fastholde og om muligt udvide de nuværende uddannelsesmuligheder. Her ønsker vi at arbejde ud fra en dobbelt strategi. Dels skal kommunen være medskabende ift. rammerne for et tværfagligt studiemiljø i forbindelse med Uddannelsescenter Holstebro, Erhvervsakademiet Midt Vest og Gymnasiet og dels skal der forsat fokuseres på praktikpladser.

Her vil vi arbejde for at kommunen i højere grad skal oprette de uddannelsespladser, der er nødvendige for at sikre den kommunale virksomhed veluddannede medarbejdere i fremtiden. Vi vil arbejde for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Derudover skal kommunen, i samarbejde med de lokale arbejdsgivere og faglige organisationer, øge udbuddet af uddannelsespladser, og endeligt bør det være en naturlig del af fremtidens licitationsmateriale, at den enkelte virksomhed forpligter sig til en vis uddannelsesramme. Et af de kommunale indsatsområder er partnerskabsaftaler, således som f.eks. den indgåede aftale mellem Dansk Byg, 3F og Holstebro Kommune.

Videregående uddannelser

Når Holstebro Kommune skal klare sig i konkurrencen på både lokalt og nationalt niveau, er de videregående uddannelser et område der behøver en ekstra indsats og opmærksomhed.

Holstebro Kommune har i denne forbindelse et naturligt fyrtårn, i form af VIA University Collage Campus Holstebro, der med sine mange forskellige uddannelser, er et naturligt centrum for rammerne for et aktivt Studiemiljø, der er med til at gøre det attraktivt at studere i Holstebro.

Derudover vil vi arbejde for at Holstebro til stadighed får tilført nye videregående uddannelser, det være sig nye universitetsretninger indenfor blandt andet fødevare og miljø og webbaserede fjernstudie miljøer. 

Efteruddannelse

Vi vil arbejde for at kommunen fortsat sikrer efteruddannelse til egne medarbejdere, og at kommunen gør virksomhederne opmærksom på de muligheder, der er på AMU, VUC og andre uddannelsessteder.

Dette skal fortsat bruges aktivt i den kommunale beskæftigelsespolitik, således at den kommunale arbejdsmarkedsafdeling, som en naturlig del af sin kontakt med virksomhederne, stiller ekspertise og erfaring til rådighed. 

Aktiv uddannelsesby

Når Holstebro Kommune skal indgå i konkurrencen om de uddannelsessøgende, er der en lang række forhold, der spiller ind.

Vi vil forsat målrettet arbejde for at skabe et studiemiljø, der kan højne uddannelsernes kvalitative niveau og vi ønsker endvidere at sætte fokus på forenings- og fritidsliv, samt adgangen til bolig og transport.

Samtidig er det vigtigt at kommunen, i samarbejde med lokale virksomheder, uddannelsessteder og andre relevante partnere fortsat går aktivt ind og profilerer kommunens kvaliteter som uddannelsesby hvor det er muligt, samt at kommunen er behjælpelig med løsninger på de forskelligartede problemer ift. bolig, oplysningssøgning osv., der opstår i forbindelse med at flytte til kommunen som studerende. Således kan der f.eks. ved studievalg og studiestart henvises til den kommunale Task Force Gruppe til afklaring af overstående.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk