Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

En aktiv og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik - Integration


Integration

Som socialdemokrater finder vi det væsentligt, at integration tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er værdifuldt, samt at der er mulighed for at udvikle bestående kompetencer til gavn og nytte for såvel den enkelte som for samfundet generelt.

En vellykket integration, er afhængig af en række faktorer, f.eks. arbejde, bolig, sprog og netværk.

Vi har en klar målsætning om at alle flersprogede børn 3 år før start i folkeskolen tilbydes en friplads i daginstitution. Dette skal lette det enkelte barns overgang til den danske folkeskole og opøve de fornødne sproglige såvel som sociale kompetencer.

Samtidigt vil vi forsat sætte yderligere fokus på nydanskeres tilgang til foreningslivet, samt foreningslivets muligheder for at rumme denne gruppe.

Vores mål er integration, ikke assimilering. Det er i mangfoldigheden vi skal finde vor fælles styrke og udvikling. 

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk