Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Åbning af valgcaféen
I dag den 23. oktober åbnede vi vores valgcafé, Nørregade 42. Formand Morten Flæng holdt åbningstalen. Mange var mødt frem tilåbningen

Børn og Ungepolitik - Samarbejde og forebyggelse


Samarbejde og forebyggelse

Personalepolitisk skal åbenhed og ansvarlighed være omdrejningspunkterne. Det gælder både inden for den enkelte institution og i sammenspillet mellem institutionen og kommunen. Der skal lægges vægt på et godt tværfaglig samarbejde mellem dagplejen, daginstitutioner, skoler, sundhedsplejen og andre relevante samarbejdspartnere.

Der afsættes tilstrækkelige midler til særligt støttekrævende børn og familier. Vi ønsker et højt serviceniveau på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Børnepolitiske målsætninger om det gode børneliv skal danne grundlag for den kommunale indsats på børneområdet. Hensynet til barnets tarv er afgørende ved indgreb i familien. Det skal så vidt muligt sikres, at børnene netværk bevares gennem lokale løsninger, så gode kontakter til institution, skole og venner bevares.

Alternative tilbud/institutioner, der kan medvirke til færre anbringelser og skabe glade børn og forældre med overskud, ønsker vi at understøtte. Her bør man kunne støtte og hjælpe familier i hverdagen. I stedet for at splitte familier så skal de understøttes i det de har overskud til. Ved ikke at fokusere på fejl ved barnet og udskille det fra flokken skal der tages udgangspunkt i kompetencerne i familien og styrke dem.

Der skal satses mere på den præventive indsat gennem SSP- samarbejdet, og støtte til klubarbejde.

Der skal bakkes op om projekter på misbrugsområdet. Kommunen skal hele tiden holde gang i oplysning og debat omkring misbrug af alkohol og andre rusmidler. Der skal være tilbud om hjælp til unge med misbrugsproblemer.

Børns sundhed skal generelt prioriteres højt ved at der er tilbud om sundhedsplejerske efter behov. Samtidig skal der tilstræbes høj kvalitet i børnetandplejen og skolesundhedsplejen.

Formand
Morten Flæng
Tlf. 24 24 96 97

Næstformand
Morten Issa Nielsen
Tlf. 50 80 70 74

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Bestyrelsesmedlem og webmaster
Mona-Lisa Vang
Tlf. 22 27 12 70
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Kalender
22.1.18
Åbent gruppemøde

Som medlem af Socialdemokraterne i Holstebro Kommune kan...
Formand Morten Flæng |  Havevej 9 |  7830 Vinderup |  24 24 96 97  |  morten.flaeng@rr.rm.dk