Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Børn og Ungepolitik - Folkeskolen, - en skole i bevægelse


Folkeskolen, - en skole i bevægelse

Socialdemokraterne vil have en folkeskole, hvor børnene får lyst til at erhverve sig viden, indsigt og forståelse for egne muligheder og for vigtigheden af samspil med andre, idet dette er grundlaget for al senere læring og for at hæve hele uddannelsesniveauet i samfundet.

Det er vores grundholdning, at folkeskolen er krumtappen, når det gælder om at bevare fællesskabet og sammenhængskraften i det danske samfund, fordi børn her møder børn fra alle samfundslag.

En rigtig god folkeskole er også et af de vigtigste fundamenter for arbejdsmarkeds og erhvervsudviklingen. Udviklingen fra industrisamfund til informationssamfund skal også afspejles i folkeskolen, som nødvendigvis i langt højere grad skal udvikles fra de mest traditionelle undervisningsformer til en mere individuel undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev og hans eller hendes styrkesider og måder at lære på. Vi vil arbejde videre med projektet ”International Skole”, ligesom vi vil arbejde for indførelse af engelsk i 1. klasse.

Socialdemokraterne vil fortsat sikre undervisning af høj kvalitet i gode lokaler med opdaterede undervisningsmidler/materialer, så undervisningen kan leve op til fremtidens krav med udgangspunkt i den enkelte elev, eksempelvis er der i den forrige valgperiode tilført midler til IT og til efteruddannelse især med henblik på inklusion. Vi er positive overfor forsøg med nye læringsformer, forskning og vidensformidling, samt tilknytningen af undervisningsassistenter til den daglige undervisning.

Folkeskolen skal byde på et inspirerende læringsmiljø, der på en og samme tid skal give udfordringer til de stærke elever, og løfte de svageste ikke mindst i forhold til læse/regnefærdigheder og sociale kompetencer. Bredden og rummeligheden skal være folkeskolens styrke. I forbindelse med den evt. nye folkeskolelov er vi indstillet på, at skoledagen skal forlænges for alle elever. Samtidig ønsker vi dog ikke, at skoledagen bare forlænges med flere timer af den slags, der er i forvejen. I den nye folkeskole skal der være plads til både at bruge hovedet og til at bruge kroppen/hænderne.

Vore skoler har en særlig betydning for de borgere der bor i landdistrikterne.

I Holstebro Kommune har vi nu fået fastlagt den fremtidige skolestruktur, og der vil derfor ikke ske ændringer/skolelukninger i den kommende valgperiode.

 

UU-vejledningen skal fortsat være i top, så alle unge kan få råd og vejledning om alle mulighederne i ungdomsuddannelserne.

Det vellykkede arbejde med at minimere tilgangen til specialundervisningen og dermed fastholde så mange børn som muligt i et normalt klassemiljø, skal fortsættes. Vi skal fortsat udbygge de evidens-baserede programmer (Familie med Hjertet, De Utrolige År, Pals osv.) Udgangspunktet bør være, at specialundervisning/individualiseret undervisning foregår i det normale klassemiljø men altid med ekstra støttepersonale og med mulighed for at give organiseret lektiehjælp efter skoletid. Inklusionen bliver derfor ikke sat i værk for at reducere udgifterne til specialundervisningen, men fordi den ses at virke. 

Børn med særlige behov sikres hjælp og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Der skal ske en samlet indsats gennem en koordinering af arbejdet i de forskellige kommunale afdelinger. Det er afgørende at alle, - også tosprogede elever forlader skolen med den nødvendige kundskabsmæssige bagage til livslang uddannelse.

Børn, der benytter kommunens specialklasser, skal have et godt fagligt og socialt tilbud – gerne så tæt på deres lokalområde som muligt.

Skoletrætte elever skal have mulighed for en særlig ordning, der veksler mellem bogligt og praktisk arbejde, - i fx helhedskoler

 

Der skal stræbes efter, at alle elever kan læse efter 3.klasse.

Til skoler med mange tosprogede elever skal der via en bevidst prioritering kanaliseres ekstra midler, som kan komme alle elever til gode.

 

Socialdemokraterne vil fortsætte med at udbygge vore skolebygninger, så de fysiske rammer passer til de pædagogiske udfordringer og opgaver i en moderne folkeskole.

Børn med særlige behov sikres hjælp og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Der skal ske en samlet indsats gennem en koordinering af arbejdet i de forskellige kommunale afdelinger. Det er afgørende at alle, - også tosprogede elever forlader skolen med den nødvendige kundskabsmæssige bagage til livslang uddannelse.

Børn, der benytter kommunens specialklasser, skal have et godt fagligt og socialt tilbud – gerne så tæt på deres lokalområde som muligt.

Skoletrætte elever skal have mulighed for en særlig ordning, der veksler mellem bogligt og praktisk arbejde, - i fx helhedskoler

 

Der skal stræbes efter, at alle elever kan læse efter 3.klasse.

Til skoler med mange tosprogede elever skal der via en bevidst prioritering kanaliseres ekstra midler, som kan komme alle elever til gode.

 

Socialdemokraterne vil fortsætte med at udbygge vore skolebygninger, så de fysiske rammer passer til de pædagogiske udfordringer og opgaver i en moderne folkeskole.

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk