Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Åbning af valgcaféen
I dag den 23. oktober åbnede vi vores valgcafé, Nørregade 42. Formand Morten Flæng holdt åbningstalen. Mange var mødt frem tilåbningen

Børn og Ungepolitik - Børnepasning/dagtilbud


Børnepasning/dagtilbud

Socialdemokraterne ønsker, at dagplejen, daginstitutioner og SFH´er, skal tage udgangspunkt i børnenes behov på de forskellige alderstrin. Tilbuddene skal give børnene rum til at lege og udvikle sig alsidigt. Tryghed for børn og forældre skal være i centrum. Vi ønsker kvalitetsudvikling sat i fokus og ønsker i denne forbindelse afsat en årlig kvalitetsudviklingspulje til finansiering af nye forsøgs-og udviklingsprojekter.

I Holstebro Kommune skal der naturligvis være en reel pasningsgaranti, - også i lokalområderne. For de 0 - 3-årige i vuggestuer/dagpleje. Fra 3 år til og med 3/4 klasse i børnehaver, fritidshjem og skolefritidsordninger. Der skal skabes fleksible kvalitative klub-og fritidstilbud for skolesøgende børn og unge

Nogle børn vokser op med færre muligheder end andre. Man skal tidligst muligt finde frem til de udsatte børn, så der kan gøres en særlig indsats således at også disse børn har mulighed for at udvikle deres potentiale. Der afsættes tilstrækkelig midler til særlige støttekrævende børn og familier.

Det er vort mål, at normeringen i kommunen når et fælles højt niveau, - med sikkerhed for overkommelig forældrebetaling.

Det tilstræbes, at alle børn skal kunne tale dansk inden skolestarten.

Socialdemokraterne vil udbygge daginstitutionsområdet i takt med behovet, - med mulighed for alternative dagtilbud som fx Naturdagpleje, Naturbørnehaver eller idrætsbørnehaver. Det skal løbende vurderes om der er behov for en døgnåben institution, således at også forælde med skiftende arbejdstider vil have mulighed for at få passet deres børn.

Vi vil arbejde på at tilvejebringe mulighed for at forældre kan få anvist samlet pasningstilbud for hele 0 – 6.års perioden senest 2.mdr før udløbet af den ordinære periode for barselsorlov. Søskende skal prioriteres med hensyn til plads i samme pasningstilbud.

Vi har ingen ønske om at røre ved puljeinstitutioner så længe der er kvalitet og forældreopbakning.
Formand
Morten Flæng
Tlf. 24 24 96 97

Næstformand
Morten Issa Nielsen
Tlf. 50 80 70 74

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Bestyrelsesmedlem og webmaster
Mona-Lisa Vang
Tlf. 22 27 12 70
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Kalender
22.1.18
Åbent gruppemøde

Som medlem af Socialdemokraterne i Holstebro Kommune kan...
Formand Morten Flæng |  Havevej 9 |  7830 Vinderup |  24 24 96 97  |  morten.flaeng@rr.rm.dk