Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Kultur og Fritid


Kultur og fritid

Socialdemokraterne vil sikre, at kultur - og fritidspolitikken tilrettelægges således, at den giver grobund for en mangfoldighed i borgernes kultur- og fritidsvalg. Kultur- og fritidspolitikkens gode resultater og spændende tilbud om kulturelle oplevelser i området skal samtidig ses som en væsentlig tiltrækningsfaktor for nye erhvervsvirksomheder samt potentielle tilflyttere.
Der skal derfor forsat ydes støtte til såvel det etablerede kulturliv som til de brede lokale og folkelige kulturinitiativer og forsamlingskulturen i alle vore lokalsamfund.
Det er ligeledes væsentligt at støtte både eliteidrætten og den "brede" idræt, hvor det er vigtigt at opmuntre og støtte den frivillige indsats.
Holstebros image som førende kulturby rækker langt tilbage, derfor er det væsentligt, at der fremover afsættes midler til sikring af vedligeholdelse af anlæg og kunstværker. Dette image vil vi fastholde ved at fremme den kulturelle dialog med en række forskellige kulturbrugere og vi vil forholde os positivt understøttende.
Målet er at have tilstrækkeligt handle-frihed til at reagere, når mulighed byder sig, således at kulturtilbuddene fremstår som moderne og med stærk regional og international tiltrækningskraft overfor beslutningstagernes ønsker om lokalisering og udbygning af erhvervs- og uddannelsesområdet.
Holstebro skal udbygge og markedsføre Kommunes landskabelige værdier herunder specielt vores fremragende placering med adgang til såvel Vesterhavet som Limfjorden. 
Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk