Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

Folkeskoler


Folkeskoler

Socialdemokraterne vil have en folkeskole, hvor børnene får lyst til at erhverve sig viden, indsigt og forståelse for egne muligheder og for vigtigheden af samspil med andre, idet dette er grundlaget for al senere læring og for at hæve hele uddannelsesniveauet i samfundet.Socialdemokraterne vil være garanter for at folkeskolen i den kommende periode får en tiltrængt økonomisk saltvandsindsprøjtning. Det er nemlig vores grundholdning, at folkeskolen er krumtappen, når det gælder om at bevare fællesskabet og sammenhængskraften i det danske samfund, fordi børn her møder børn fra alle samfundslag. En rigtig god folkeskole er også et af de vigtigste fundamenter for arbejdsmarkeds og erhvervsudviklingen. Udviklingen fra industrisamfund til informationssamfund skal også afspejles i folkeskolen, som nødvendigvis i langt højere grad skal udvikles fra de mest traditionelle undervisningsformer til en mere individuel undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev og hans eller hendes styrkesider og måder at lære på. For Socialdemokraterne er det vigtig, at den enkelte skole er bæredygtig, - så der til stadighed sikres undervisning af høj kvalitet i gode lokaler med opdaterede undervisningsmidler/materialer, så undervisningen kan leve op til nutidens krav med udgangspunkt i den enkelte elev. Vi er positive overfor forsøg med nye læringsformer og vidensformidling. Folkeskolen skal byde på et inspirerende læringsmiljø, der på en og samme tid skal give udfordringer til de stærke elever, og løfte de svageste ikke mindst i forhold til læse/regnefærdigheder og sociale kompetencer. Bredden og rummeligheden skal være folkeskolens styrke. Vore skoler har en særlig betydning for de borgere der bor i landdistrikterne.Hvis spørgsmålet om eventuelle ændringer af skolestrukturen bringes frem i den kommende periode, vil vi arbejde for det første skridt bliver en idé- og forslagsperiode i offentligheden. En periode hvor kommunalbestyrelsen/fagudvalg indkalder ideer og forslag til en fremtidig skolestruktur i kommunen blandt alle interesserede skolebestyrelser, borgere og foreninger m.v. Først derefter skal politikere og forvaltning komme med forslag til efterfølgende drøftelse – inden den sendes ud i den lovpligtige høring. Der skal fokuseres på udvikling og kvalitetstilbud for elever i overbygningen således at det kan give eleverne mange valgtilbud og mulighed for at færdes i et egentlig ungdomsmiljø. UU-vejledningen skal fortsat være i top, så alle unge kan få råd og vejledning om alle mulighederne i ungdomsuddannelserne.  
Der skal sættes et udviklingsarbejde i gang, der kan minimere tilgangen til specialundervisningen og dermed fastholde så mange børn som muligt i normalt klasse miljø. Udgangspunktet bør være, - at specialundervisning/individualiseret undervisning foregår i det normale klassemiljø med ekstra støttepersonale og med mulighed for at give organiseret lektiehjælp efter skoletid. Børn med særlige behov sikres hjælp og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Der skal ske en samlet indsats gennem en koordinering af arbejdet i de forskellige kommunale afdelinger. Det er afgørende at alle, - også tosprogede elever forlader skolen med den nødvendige kundskabsmæssige bagage til livslang uddannelse.Børn, der benytter kommunens specialklasser, skal have et godt fagligt og socialt tilbud – gerne så tæt på deres lokalområde som muligt.Skoletrætte elever skal have mulighed for en særlig ordning, der veksler mellem bogligt og praktisk arbejde, - i fx helhedskoler Der skal stræbes efter, at alle elever kan læse efter 3.klasse.Til skoler med mange tosprogede elever skal der via en bevidst prioritering kanaliseres midler, som kan komme alle elever til gode. Socialdemokraterne vil arbejde for at få genskabt sunde bygninger og udbygge vore skolebygninger, så de fysiske rammer passer til de pædagogiske udfordringer og opgaver i en moderne folkeskole.
Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk